Priser

Priser

Motorattest: 450 kr.

Sygemelding (muligheds- og varighedserklæring): 625 kr.

Pneumokokvaccination: 350 kr.