Afhængighedsskabende medicin

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. afhængighedsskabende medicin.

Det har følgende betydning for vores patienter:

  • Vi opstarter sjældent patienter i vanedannende medicin, og helst kun i en meget kort periode
  • Man kan ikke forny recepter via vores e-portal eller telefonisk på vanedannende medicin
  • Vi fornyer kun vanedannende medicin ved en konsultation i klinikken (kan foregå hos vores sygeplejersker)
  • Mindst 1 gang om året skal alle patienter, som får vanedannende medicin, til en samtale om medicinen hos sin faste læge i klinikken. Nedenstående er listet nogle at de afhængighedsskabende medicintyper
  • Undtaget fra ovenstående sker efter individuel vurdering. Dette kunne være patienter, som er meget gangbesværet/sengeliggende eller kræftsyge

Nedenstående er listet nogle at de afhængighedsskabende medicintyper:

Sovemedicin Zoplicon * Imoclone * Iimovane * Imozop* Zolpidem * Stilnoct * Zonoct mv.
Beroligende medicin (benzodiazepiner / benzodiazepinlignende):   : Alprazolam * Alprox * Tafil * Bromazepam * Bromam * Lexotan * Risolid * Rivotril * Diazepam * Apozepam * Stesolid * Hexalid * Lorazepam * Oxazepam * Oxabenz * oxapax mv.
Stærkere smertestillende indeholdende morfica:

Morfin * Malfin * Oxycodon *   Oxynorm

Contalgin * Tramadol * Dolol *Gemadol * Mandolgin * Nobligan * Kodein * Fentanyl *

Buprenorphine * hostemidler med opium mv.

ADHD medicin: Ritalin * Concerta * Medikinet * Strattera mv.

 

Bilkørsel og afhængighedsskabende medicin

http://patienthaandbogen.dk/medicin/medicininformationer/bilkorsel-og-vanedannendemedicin-35928.html

 

Link til Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse om vanedannende medicin

” § 2.2.1 Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller per telefon.”